Công nghệ đốt Plasma JMITM

Công nghệ đốt Plasma JMITM Plasma – PJMI là kỹ thuật đốt bằng chùm tia lửa phát sinh bởi dòng điện phóng qua môi trường khí ion hóa. Độ ô nhiễm giảm đi 10 lần do sự cháy trong quá trình đốt của công nghệ này không có oxy. Đặc biệt công nghệ đốt Plasma […]

Xem thêm   >