Dự án Lò đốt Sankyo tại Cần Thơ

Dự án Thí điểm xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Cái Răng

– Tên và số hợp đồng: Hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị; Số: 11/2014/HĐ/VinaIges

– Năm: 2014

– Tên công trình: Thí điểm xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Cái Răng

– Tên chủ đầu tư: Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ

– Loại hàng hóa: Lò đốt rác SANKYO NAFCI 150 sản xuất năm 2013

– Quy mô thực hiện: 03 lò đốt rác

– Đặc tính kỹ thuật:  + Công suất đốt 150-500kg/giờ

                                     + 03 buồng đốt

                                     + Kích thước thân lò đốt : 1.400×2.560x.2.300 (m)

                                     + Nhiệt  độ bên trong buồng đốt :650 đến 1.0000C

                                    + Trọng lượng : 8.500 kg.