Dự án lò đốt rác Sankyo tại Cam Lâm – Khánh Hòa

Dự án Thí điểm xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Cam Lâm

– Tên và số hợp đồng: Hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị; Số:14/2014/HĐ-KT

– Năm: 2014

– Tên công trình: Thí điểm xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Cam Lâm

– Tên chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

– Loại hàng hóa: Lò đốt rác SANKYO NAFCI 150 sản xuất năm 2013

– Quy mô thực hiện: 01 lò đốt rác

– Đặc tính kỹ thuật: 
                          + Công suất đốt 150-500kg/giờ

                          + 03 buồng đốt

                          + Kích thước thân lò đốt : 1.400×2.560x.2.300 (m)

                          + Nhiệt  độ bên trong buồng đốt :650 đến 1.0000C

                          + Trọng lượng : 8.500 kg.