Dự án hồ bơi công ty Anh Đào – TP.HCM

Cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Cty Anh Đào