Sản xuất lò hơi tầng sôi và cung cấp hơi bão hòa
Category:  Hơi nước bão hòa
Manufacture:  
Serial No:  

Dự án cung cấp hơi bão hòa cho công ty Phong Phú – Đà Nẵng