Trạm quan trắc khí thải ống khói (FUJI - Nhật Bản)
Category:  Quan trắc khí thải công nghiệp
Manufacture:  Fuji - Nhật Bản

Thiết bị đo lưu lượng khí thải (DURAG - ĐỨC)
Category:  Quan trắc khí thải công nghiệp
Manufacture:  Durag - Đức

Hệ thống quan trắc khí thải công nghiệp (IMR- Mỹ)
Category:  Quan trắc khí thải công nghiệp
Manufacture:  IMR_Mỹ

Hệ thống quan trắc khí thải công nghiệp (Environnement S.A - Pháp)
Category:  Quan trắc khí thải công nghiệp
Manufacture:  Environnement S.A

Hệ thống quan trắc khí thải công nghiệp (FPI - Mỹ)
Category:  Quan trắc khí thải công nghiệp
Manufacture:  FPI

Ống mềm 1.5", 8m (01378)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Máy bơm
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  

Đèn hồ bơi 100W-12V (21626)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Đèn hồ bơi 300W-12V (07844)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Tăng phô 100W (00383)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Máy tạo khí 1200W (60052)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Bộ TĐĐC PH (57170)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Viên Chlorine
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Máy bơi ngược dòng
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Vỏ D500 + Van 15780
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

V500 + Van
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Đèn Led E-Lumen_441
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Đèn UL_P100
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Return Inlet_00289
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Vỏ D900 + Van 08133 (00501)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Vỏ D480 + Van 22408
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Vỏ D600 + Van 15781
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Bơm lọc 1HP_25465
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Bơm lọc 1HP_38773
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Bơm lọc 1.5HP_38775
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Bơm lọc 2HP_38777
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Bơm lọc 3HP_38780
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Bình châm Clorine (24430)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Skimmer_00249
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Main Drain_01467
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Main Drain_01466
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Main Drain_00258
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Main Drain_27839
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Suction Inlet_00300
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Suction Inlet_00301
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Return Inlet_00292
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Bottom Inlet_00303
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Overflow_00302
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Ống âm tường_00323 (có ren)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Ống âm tường_00324 (không ren)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Gạt thoát nước dạng thẳng (00217)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Gạt thoát nước dạng cong (00220)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Dây phao
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Thang 3 bậc_05497
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Thang 4 bậc_05498
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Thang Muro 3 bậc_05493
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Thang Muro 4 bậc_05494
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Thang Standard 3 bậc_05489
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Thang Standard 4 bậc_05490
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Robot vệ sinh hồ bơi_54440 CER
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Bàn hút nhựa_01352
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Bàn hút Inox_01356
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Chổi vệ sinh_36615
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Vợt vớt rác_36614
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Thanh nhôm 10m (01362)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Hộp thử nước
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

V350 + Van
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

V450 + Van
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

V650 + Van
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

V900 + Van
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

P500 + Van
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

P650 + Van
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

MFV35 + Van
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

V1200 + Van
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bơm 1HP_SC100
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bơm 1HP_SB10
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bơm 2HP_SB20
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bơm 3HP_SB30
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bộ lọc CF25
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bộ lọc CF50
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bộ lọc CF75
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bộ lọc CF100
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bộ điện phân muối SSC15-T
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bộ điện phân muối SSC25-T
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bộ điện phân muối SSC50-T
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Nắp Main Drain EM2830
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Nắp Main Drain EM2812
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Ống hút chân không EM2822
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Nắp ống hút chân không EM2822A-B
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Vòi massage EM2209
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Vòi massage EM2202
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Ống trả nước trắng EM3822B
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Nút chỉnh khí trắng EM1844W
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Nút chỉnh khí trắng EM1834
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Ống phân phối khí EM1825
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Vòi massage EM0064
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  

Thân massage EM0031
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Vòi massage EM2211
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Vòi massage EM1113
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Vòi massage EM1138
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Ống trả nước trắng EM3822A
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Vòi massage EM3301
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bơm 1HP_SP100
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bơm 3/4HP_SP075
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Tăng phô 300W (00384)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Gạt thoát nước_DE2530
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Main Drain_00268
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Cột lọc D500 (Top) + valve 1.5’’ (03010111)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Aquant

Cột lọc D750 (Side) + valve 2’’ (03010403)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Aquant

Cột lọc D900 (Top) + valve 2’’ (03010208)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Aquant

Cột lọc D900 (Side) + valve 2’’, Bali (03010404)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Aquant

Bơm ¾ HP (04010203)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Aquant

Bơm 1HP (04010D03)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Aquant

Bơm 2HP (04010D05)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Aquant

Bơm 3HP (04010D12)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Aquant

Đèn 75W (08020601)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Aquant

Đèn 300W (08020101B)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Aquant

Tăng phô 100W (83101)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Aquant

Tăng phô 300W (83103)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Aquant

Ống mềm
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Aquant

Thanh nhôm
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Aquant

Bàn hút
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Aquant

Vợt
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Aquant

Chổi
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Aquant

Đèn LED 3W-12V (TL-1C)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bộ tự động điều chỉnh
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Tăng phô 12V/50W
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bộ đẩy ngược dòng
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

MÀN NƯỚC
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Tay vịn cầu thang
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Thang hồ bơi
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Vòi massage EM1113-1148W
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Tăng phô 12V/105W
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Đèn UL- S100
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Đèn EL-NP300P-252
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bộ điều chỉnh (Hộp điều khiển 08040009)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bơm 4HP EPH400
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Tăng phô 12V/300W
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bộ trả nước EM-2826
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bộ trả nước EM-2824
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Mắt trả nước EM-3302
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Bộ thu nước EM-2819
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Emaux

Vỏ D500 + Van (Cantabric) 15782 Side Mount
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Gạt thoát nước dạng cong (00221)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Gạt thoát nước dạng cong (00222)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Gạt thoát nước dạng cong (00223)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Gạt thoát nước dạng thẳng (00218)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Gạ thoát nước dạng thẳng (00219)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Ống mềm 1.5", 10m (01377)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Ống mềm 1.5", 12m (01376)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Ống mềm 1.5". 15m (01375)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Ống mềm 1.5", 30m (01374)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Ống mềm 2", 30m, 2 khớp nối (01379)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Khớp nối ống mềm D38 (01387)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Khớp nối ống mềm D50 (01388)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Thanh nhôm 4.8m (38423)
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

BỘ TĐĐC RX
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

ĐIỆN CỰC PH 01303
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

ĐIỆN CỰC RX 01304
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

BÀN HÚT 01349
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

BỘ TĐĐC PH
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

BÓNG ĐÈN 300W-12V 00370
Category:  Thiết bị hồ bơi
Manufacture:  Astral

Hồ bơi lắp ghép di động
Category:  Hồ bơi di dộng
Manufacture:  Skypool

Bơm định lượng C6250P
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Blue-white

Bơm định lượng C6125P
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Blue-white

Bơm định lượng C6250HV
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Blue-white

Bơm định lượng C660P
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Blue-white

Bơm định lượng C645P
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Blue-white

Máy Ozone nước G3_D1
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Biosure

Máy Ozone nước MDS
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Biosure

Máy sấy khí VMUS-4
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Azco

Máy sấy khí VMD-30
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Azco

Máy sấy khí VMD-08
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Azco

Bơm định lượng C6125P
Category:  
Manufacture:  

Bơm định lượng C6250HV
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white

Van WS3.0CI
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Vỏ Blue
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Korea

Vỏ Clear
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Korea

Than hoạt tính
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Hạt birm
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Hạt Corosex
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Lõi sợi quấn 10BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  

UCW3700
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Purolite

A400
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Purolite

C100
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Purolite

C100H
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Purolite

C100E
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Purolite

Đèn UV_VT1(SC1/2)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua

Đèn UV_VT4(SC2.5/2)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua

Đèn UV_VT4(SC4/2)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua

Đèn UV_ SC600/2
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua

Đèn UV_VP950(SC740/2)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua

Đèn UV_S2Q PA/2
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua

Đèn UV_S8Q PA/2
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua

Đèn UV_S5Q PA/2
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua

Đèn UV_VH410(S12Q PA/2)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua

Đèn Aquafine
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Aquafine

Đèn UV201
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Shann Chih

Đèn UV401
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Shann Chih

Đèn UV601
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Shann Chih

Đèn UV1201
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Shann Chih

Bơm định lượng C645P
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white

Bơm định lượng C660P
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white

Bơm định lượng C6250P
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white

Van 3 chiều_TMF56E1
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Runxin

Van hút muối_F64D Top
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Runxin

Van WS1.25CI-Top
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Van WS2CI-Top
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Vỏ FRP_948
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Vỏ RO 8040
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Tiger

Vỏ TK_3072-4-4 (Side)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  HT Coma

Màng RO_BW4040
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Màng RO_BW8040
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Màng RO TM720_400
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Toray

Đồng hồ lưu lượng LZT_4040G
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan

Đồng hồ lưu lượng LZT_1005M
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan

Vỏ STBC5
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Tiger

Van WS2CI-Side
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Vỏ STBC10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Tiger

Vỏ STBC20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Tiger

Màng RO_ULP4040
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Màng RO_ULP8040
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Vỏ FRP_1054 (Top)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Vỏ FRP_1354 (Top)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Vỏ FRP_1465 (Top)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Vỏ FRP_2162 (Top)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Vỏ TK_2162-4-4 (Side)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  HT Coma

Vỏ TK_2472-4-4 (Side)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  HT Coma

Vỏ TK_3672-4-4 (Side)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  HT Coma

Màng RO 4040_TM710
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Toray

Màng RO 4040_TMG10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Toray

Đồng hồ lưu lượng LZT_4040M
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan

Đồng hồ lưu lượng LZT_4008G
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan

Đồng hồ lưu lượng LZT_5015G
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan

Đồng hồ lưu lượng F-D30200T
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white

Đồng hồ lưu lượng F-30400P
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white

Đồng hồ lưu lượng F-30300P
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white

Lõi lọc 5 micron 10’’ DWP5P10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  

Lõi lọc 1 micron DWP10P10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  

Lõi lọc DWP1P10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  

Lõi lọc 5 micron 20’’_DWP5P20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  

Lõi lọc 0.5 micron 20BB_DWP0.5P20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  

Lõi lọc 1 micron 20BB_DWP1P20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  

Lõi lọc 5 micron 20BB_DWP5P20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  

Lõi lọc 10 micron 20BB_DWP10P20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  

Lõi lọc 25 micron 20BB_DWP25P20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  

Lõi lọc 0.5 micron 10”_CERAMIKX ST
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  KX

Lõi lọc 0.5 micron 20”_CERAMIKX ST
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Lõi lọc 10”_GAC-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Lõi lọc 20”_GAC-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Van 268/740
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair

Lõi lọc 1 micron 10" _NFD 1-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Osmonics

Lõi lọc 5 micron 10"_NFD 5-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Osmonics

Lõi lọc 10 micron 10"_NFD 10-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Osmonics

Lõi lọc 1 micron 20"_NFD 1-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Osmonics

Lõi lọc 1 micron 20"_NFD 5-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace

Lõi lọc 1 micron 20"_NFD 10-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace

Lõi lọc 1 micron 10"_PU 1-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace

Lõi lọc 1 micron 20"_PU 1-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace

Lõi lọc 5 micron 10"_PU 5-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace

Lõi lọc 5 micron 20_PU 5-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace

Lõi lọc 20 micron 10_PU 20-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace

Lõi lọc 20 micron 10_PU 20-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace

Lõi lọc 5 micron 30_PU 5-30
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  CSM

Lõi lọc 0.2 micron 10"_ H-C02A 1E
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  CSM

Lõi lọc 0.2 micron 20_H-C02A 2E
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  CSM

Lõi lọc 0.2 micron 10"
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  CSM

Lõi lọc 0.2 micron 20"
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  CSM

Lõi lọc 0.45 micron 10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  CSM

Lõi lọc 0.45 micron 20"
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  CSM

Lõi lọc 5 micron 10"_EP-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Lõi lọc 5 micron 20"_EP-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Lõi lọc 5 micron 10BB_EP-10BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Lõi lọc 5 micron 20BB_EP-20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Lõi lọc 10 micron 10"_EPM-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Lõi lọc 10 micron 20"_EPM-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Lõi lọc 0.5 micron 10"_CBC-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Lõi lọc 0.5 micron 20"_CBC-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Lõi lọc 0.5 micron 20BB_CBC-20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Vỏ RO_SS4040 (Inox đầu Inox)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Tiger

Vỏ RO 8080
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Tiger

Vỏ RO_MH4040 (Inox đầu nhựa)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Tiger

Màng RO OSP – 1812 – 24
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Màng RO OSP-2812-200
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Màng RO T4040-LE
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Osmotik

Màng RO T4040-XLE
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Osmonics

Đồng hồ lưu lượng LZT-2510M
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan

Đồng hồ lưu lượng LZT-2520M
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan

Đồng hồ lưu lượng LZT-1005G
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan

Đồng hồ lưu lượng LZT-2510G
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan

Đồng hồ lưu lượng LZT-2520G
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan

Đồng hồ lưu lượng LZT-4004G
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan

Đèn UV_S24Q/2
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua

Van 263/740
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair

Màng RO OSP - 1812 – 36
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Màng RO OSP-1812-50
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Màng RO OSP-1812-75
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Màng RO OSP-1812-100
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Màng RO OSP-1810-36
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Màng RO OSP-1810-50
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Màng RO OSP-2812-300
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Màng RO OSP-3012-400
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Màng RO OSP-2813-400
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber

Màng RO TMG20-400
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Toray

Lõi lọc 5 micron 10BB DGD 5005-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace

Lõi lọc 5 micron 20BB DGD 5005-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace

Lõi lọc 1 micron 10BB DGD 2501-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace

Lõi lọc 1 micron 20BB DGD 2501-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace

Lõi lọc 20 micron 10BB DGD 7520-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace

Lõi lọc 20 micron 20BB DGD 7520-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace

Đồng hồ lưu lượng F-44375LHE-8
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white

Đồng hồ lưu lượng F-44376LH-8
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white

Đồng hồ lưu lượng F-45500LHN-12
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white

Máy sấy khí VMD-30
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Azco

Máy sấy khí VMUS-4
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Azco

Cát Mangan
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Van 255/740
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair

Van WS1.5 CI-Top
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack

Lõi SWP1P10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair

Lõi SWP5P10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair

Lõi SWP10P10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair

Lõi SWP25P10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair

Lõi SWP1P20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair

Lõi SWP5P20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair

Lõi SWP10P20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair

Lõi SWP25P20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair

Lõi BSWP1P20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair

Lõi BSWP5P20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair

Lõi BSWP10P20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair

Vật liệu lọc nước CSA 9
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Doshion

Màng RO Seaps
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Seaps

Màng RO 4040_TMG10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Toray

Màng RO TMG20-400
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Toray